• Call us Now : 080 391 1855

พิธีเปิดโครงการ "คืนฟื้นฟูป่า ประชาร่วมใจ" - สมาคมอุทยานแห่งชาติ

สิงหาคม 19, 2022

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช นายกสมาคมอุทยานแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “คืนฟื้นฟูป่า ประชาร่วมใจ” ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ บ้านหนองเตา ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน