• Call us Now : 080 391 1855

Registration - สมาคมอุทยานแห่งชาติ

ลงทะเบียน/Register • สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสมาคมอุทยานแห่งชาติ
  1. ได้รับข่าวสารจากสมาคมอุทยานแห่งชาติ
  2. ส่วนลด 10-20% เมื่อซื้อหนังสือที่จัดจำหน่ายโดยสมาคมฯ (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
  3. ส่วนลด 10% สำหรับการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาที่จัดโดยสมาคมฯ
  4. รับแจ้งข่าวสารและสำรองที่นั่งเฉพาะสมาชิก ในการเสวนาทาง
  วิชาการและการบรรยายพิเศษ ที่สมาคมฯ เป็นผู้จัดและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ตามวาระโอกาส ซึ่งทางสมาคมฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นระยะ

  การโอนเงิน
  ชื่อบัญชี สมาคมอุทยานแห่งชาติ เลขบัญชี 678-4-63728-3 ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  KRUNGTHAI Bank Kasetsart University (Bangkhen) Account Number 678-4-63728-3
  **กรุณาโอนเงินก่อนการกรอกข้อมูล

 • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

 • Name-Surname (ภาษาอังกฤษ)

 • วันเกิด(Birthdate)

 • คณะ/สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา

 • ตำแหน่ง

 • ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานศึกษา (Name of the company/academy)

 • ความถนัด/เชี่ยวชาญ (Expertise)

 • ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (Mailing Address)

 • โทรศัพท์บ้าน/ทำงาน (Telephone)

 • มือถือ (Mobile)

 • Line Id

 • ชื่อผู้ใช้งาน

 • รหัสผ่านต้องใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ และอักขระอย่างน้อย 1 ตัว

 • รหัสผ่านต้องใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ และอักขระอย่างน้อย 1 ตัว
 • Beginner
 • กรุณาโอนก่อนการกรอกข้อมูล

  No file uploaded.