• Call us Now : 080 391 1855

พรรณไม้ป่าชวนพิศวง - สมาคมอุทยานแห่งชาติ

พฤษภาคม 25, 2022

 

 

? พิศวงตานกฮูก
? ชื่อสามัญ “พิศวงไทยทอง”
? ชื่อวิทยาศาสตร์ Thismia thaithongiana
พิศวงไทยทองเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์กับเชื้อราในดินและมีการดำรงชีวิตอย่างสลับซับซ้อนกับพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ เป็นพันธุ์ไม้ถิ่นเดียวของไทย พบเฉพาะที่ดอยหัวหมด ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ขึ้นในป่าเต็งรังบนเขาหินปูนมีสถานภาพเป็นพันธุ์ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ เป็นพืชล้มลุกอาศัยรา ลำต้นตั้งตรง สูงน้อยกว่า 2 มม. เรียกได้ว่ามีขนาดเล็กเท่าหัวไม้ขีดเพียงเท่านั้น