• Call us Now : 080 391 1855

ข่าวสาร - สมาคมอุทยานแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล “เพื่อผู้พิทักษ์ป่าและคืนผืนป่า” SEK LOSO CHARITY CONCERT

NPAT Nature Talk ครั้งที่ 45 “ไฟป่า : สภาพปัญหา ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันแก้ไขที่สัมฤทธิ์ผล” บรรยายโดย…ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์

NPAT Nature Talk ครั้งที่ 44 สมุนไพรพลังช้าง บรรยายโดย…นายสมชาติ พวงพยอม อดีตหัวหน้าวนอุทยานภูลังกา อนุกรรมการสมาคมอุทยานแห่งชาติสาขาภาคเหนือ ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรป่า

สมาคมอุทยานแห่งชาติ จัดทำบุญสมาคมฯ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสมาคมอุทยานแห่งชาติ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “Park for people well being พื้นที่คุ้มครองเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาสังคม”

📢สมาคมอุทยานแห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการสมาคมฯ อัตราเงินเดือน 25,000 บาท

NPAT Nature Talk ครั้งที่ 40 “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย วิกฤต VS ทางออก”

Samer Dao Mountain Trail วิ่งนับดาว คืนฟื้นฟูป่า

NPAT Nature Talk ครั้งที่ 39 “มหัศจรรย์ ป่าชายเลนไทย”

NPAT Nuture Talk ครั้งที่ 38 “พลิกโฉมการจัดการป่าชายเลน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน…จากไทยสู่ประชาคมโลก”

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อคืนฟื้นฟูป่า สมาคมอุทยานแห่งชาติประจำปี 2566

NPAT Nuture Talk ครั้งที่ 37 กฎหมายเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า ความเป็นมา และการนำไปประยุกต์ใช้

NPAT Nuture Talk ครั้งที่ 36 การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไทย

NPAT Nuture Talk ครั้งที่ 35 แนวทางการบริหารจัดการ พื้นที่อนุรักษ์ ยุคใหม่

NPAT Nature Trip ครั้งที่ 11 ฮาลา-บาลา ดินแดนนกเงือก และป่ามรดกภาคใต้

เสวนาวิชาการ”การบริหารจัดการกลุ่มป่าแก่งกระจานโมเดล” และประชุมใหญ่สามัญสมาคมอุทยานแห่งชาติ ประจำปี 2564

WILD RACE 2 VIRTUAL RUN : SAVE WILD LIFE SAVE THE WORLD

เสื้อยืด cotton ลายเสือดาว ภายใต้การผลิตแบรนด์​ Haas

สติกเกอร์ไลน์สัตว์ป่าสงวนของไทย

สมาคมอุทยานแห่งชาติร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จัดกิจกรรมอบรมดูนก ส่งเสริมการอนุรักษ์

พิธีเปิดโครงการ “คืนฟื้นฟูป่า ประชาร่วมใจ”

มอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

มอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

มอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

มอบเงินสนับสนุนเนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก “World Ranger Day”

คอนเสิร์ต จ.เจ รักษ์ป่า

จ.เจ รักษ์ป่า CHARITY CONCERT

เดือนนี้เที่ยวไหนดี

เตรียมตัวดูนก ไม่ให้นก