• Call us Now : 080 391 1855

มอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล - สมาคมอุทยานแห่งชาติ

สิงหาคม 09, 2022

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายณปวันชัย กุลฉัตรฐานนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เป็นผู้แทนสมาคมอุทยานแห่งชาติ มอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบสวัสดิการสมาคมอุทยานแห่งชาติว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาคมอุทยานแห่งชาติ เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ให้กับนายธรรฑวัฒน์ สุระ พนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานประจำหน่วยพิทักษ์ ฯ ที่ ขต.1 (ป่าตึง)