• Call us Now : 080 391 1855

รู้หรือไม่? พะยูนไม่ใช่ปลา - สมาคมอุทยานแห่งชาติ

เมษายน 20, 2022

? พะยูน (Dugong) สัตว์สงวนผู้น่ารักแห่งท้องทะเล เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไม่ใช่ปลาอย่างที่หลายๆคนเข้าใจ ซึ่งเป็นสัตว์เลือดอุ่น หายใจด้วยปอด โดยเชื่อว่าพะยูนเคยอาศัยอยู่บนบก มีบรรพบุรุษใกล้เคียงกับบรรพบุรุษของช้าง เมื่อราว 55 ล้านปีที่แล้ว สายพันธุ์ของพะยูน ได้มีวิวัฒนาการลงไปอยู่ในน้ำและไม่กลับขึ้นมาอยู่บนบกอีกเลย พะยูนมีหลายชื่อเรียก เช่น ดุหยง, หมูดุด, ปลาหมู, วัวทะเล ถึงแม้ว่าพะยูนจะอยู่ในบัญชี 1 ของบัญชีไซเตส แต่ในประเทศไทยจัดอยู่ในภาวะวิกฤติ เนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยของพะยูนถูกคุกคาม และปัญหาการทำลายแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งเป็นอาหารหลักของพะยูน รวมถึงการล่าและการติดเครื่องมือประมง ทำให้จำนวนประชากรของพะยูนลดลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันคาดว่ายังเหลือเหลือประชากรราว 200 ตัว พบที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงมากที่สุด ประมาณ 130-150 ตัว เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวมีหญ้าทะเลชนิดที่เป็นอาหารหลักของพะยูรและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีความอุดมสมบูรณ์ ส่วนฝั่งอ่าวไทยพบที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง จ.ชลบุรี จ.จันทรบุรี จ.ตราด ประมาณ 15 ตัว และในพื้นที่อ่าวไชยา จ.สุราษฎร์ธานี อีกประมาณ 10 ตัว

? ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับพะยูน เช่น
❌กระดูกพะยูนสามารถนำไปทำยาโด๊ปและรักษาโรคมะเร็ง
❌เขี้ยวพะยูน เป็นเครื่องรางของขลัง
❌น้ำตาพะยูน ทำให้เพศตรงข้ามลุ่มหลง ใช้ทำเสน่ห์

#พะยูน #ดุหยง #วัวน้ำ #สัตว์สงวน #อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม #เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง #สมาคมอุทยานแห่งชาติ